Tlač reklamy

TLAČ AKEJKOĽVEK REKLAMY

Tlačíme na kvalitu

Ofsetová tlač

Ofset je vo svete najpoužívanejšou tlačovou technikou a má takmer univerzálne použitie. Ofsetová tlač na rozdiel od digitálnej tlače umožňuje aj tlač tzv. priamych farieb (PANTONE). Každá z týchto farieb má presné číselné označenie a presný pomer miešania odtieňov, čo je dôležité napr. pri tlači logotypov, kde je nutné dodržať vždy rovnakú farebnosť. Ofset sa rozdeľuje na klasický (vlhčený) a suchý (nevlhčený).

Výhodou ofsetovej tlače je prvotriedna kvalita a úspornosť, bohaté, pestré farby a hodnoverné obrázky. Ofsetová tlač zachováva vernosť farieb a vysokú kvalitu aj pri veľkých farebných plochách. Je vhodná prakticky na ktorýkoľvek typ papiera s odlišnou gramážou či povrchom.

HEIDELBERG SPEEDMASTER 74

Stroj formátu B2 najnovšej generácie s vysokým stupňom automatizácie a kontroly farebnosti vďaka vybaveniu PRINECT PRESS CENTER, ktoré kombinuje systém riadenia tlačového stroja s diaľkovým ovládaním farebnosti a sútlače.

Technické parametre:

max. formát papiera: 530×740 mm max. potlačiteľná plocha: 510×740 mm max. rýchlosť tlače až 10.000 obratov/hod.

Ofsetovou tlačou vám vyrobíme:

katalógy | brožúry | časopisy | letáky | prospekty | obálky | kalendáre | reklamné katalógy | plagáty | hlavičkové papiere | etikety | obaly na výrobky | vysekávané tlačoviny | samolepky | propagačné materiály
......a množstvo ďalších produktov podľa vašich želaní