Prírodný materiál, ktorý je možné využívať na výrobu reklamních predmetov a tabúľ. Drevo sú kmene, konáre a korene stromov a krov bez povrchových pletív (a spravidla bez drene).