Ľudia

Miloslav Bdžoch
CEO

+421 (0) 905 467 874
miloslav.bdzoch(at)progrup.sk

Mária Bdžochová
ekonomicke oddelenie

+421 (0) 907 940 580
maria.bdzochova(at)progrup.sk

Ing. Miloslav Bdžoch
konateľ spoločnosti

+421 (0) 905 952 760
milo.bdzoch(at)progrup.sk

Mgr. Viliam Bdžoch
account manager

+421 (0) 915 944 173
viliam.bdzoch(at)progrup.sk

Ing. Marek Sitko
account manager

+421 (0) 907 953 591
marek.sitko(at)progrup.sk

Ing. Iveta Machovská
account manager

+421 (0) 902 112 011
iveta.machovska(at)progrup.sk

Anton Bdžoch
vedúci výroby

+421 (0) 905 273 534
anton.bdzoch(at)progrup.sk

Slavko Kriváň
art director

+421 (0) 907 060 617
slavko.krivan(at)progrup.sk

Ing. Katarína Koňaková
účtovníčka

+421 (0) 907 060 617
katarina.konakova(at)progrup.sk

Ing. Mária Brandoburová
sekretariát

+421 (0) 907 060 617
progrup(at)progrup.sk

Ing. Danka Búzová
odborná asistentka

+421 (0) 907 060 617
dana.buzova(at)progrup.sk

Veronika Dobšinská
odborná asistentka

+421 (0) 907 060 617
veronika.dobsinska(at)progrup.sk

Marek Gura
senior software developer & team leader

+421 (0) 907 060 617
marek.gura(at)progrup.sk