Deň pre Slovenský raj
16. januára 2016
Medzinárodný zraz VW chrobákov
19. januára 2016

Kniha Jozefa Hanulu

V týchto dňoch si pripomíname 150. výročie narodenia akademického maliara Jozefa Hanulu, ktorý od roku 1919 žil, pôsobil a tvoril v Spišskej Novej Vsi.
Rovnako ako v živote  i v tvorbe bol skromný, nenápadný a realistický. Neustále inšpirovaný jednoduchými ľuďmi, ich prácou, neustále spojený so svojou rodnou hrudou.

Jozef Hanula sa do dejín slovenského výtvarného umenia zapísal ako popredný predstaviteľ umeleckej generácie nastupujúcej a rozvíjajúcej svoje tvorivé poslanie v závere 19. storočia. Je označovaný
za priekopníka slovenského ľudového žánru, „národne-umeleckého výtvarného prejavu na Slovensku“.

Pri tejto príležitosti vyšla na svet kniha o tomto významnom umelcovi, ktorej autormi sú Mesto Spišská Nová Ves a Obec Liptovské Sliače. My sme sa radi sa na tejto publikácii podieľali grafickým spracovaním a tlačou. Kniha opisuje umelcovo detstvo, jeho štúdiá, pôsobenie na Slovensku a v zahraničí, jeho rozsiahlu tvorbu a v neposlednom rade množstvo fotografií a ukážky jeho diel.

Touto knihou sa naša spoločnosť bude uchádzať o titul v súťaži o „Najkrajšiu knihu a najkrajší propagačný materiál o Slovensku“. Veríme, že táto hodnotná publikácia zaujme aj odbornú porotu.

hanula_titulka_500x500