Bronz pre nášho klienta
15. januára 2016
Kniha Jozefa Hanulu
17. januára 2016

Deň pre Slovenský raj

Človek je spätý s prírodou, ktorú by mal užívať, chrániť a zveľaďovať. V duchu tejto myšlienky sa takmer 100 dobrovoľníkov v sobotu 21. 9. rozhodlo vyčistiť Slovenský raj od nečistôt a odpadkov. Globálny dobrovoľnícky deň – takýto názov mala akcia, na ktorú spoločnosť Embraco Slovakia, s. r. o. každoročne pozýva všetkých milovníkov prírody. Tohto roku sa okrem početnej prevahy dobrovoľníkov z Embraca zúčastili aj členovia Združenia rodičov a priateľov diabetických detí, no a my z Progrupu, sme pri tejto aktivite samozrejme nemohli chýbať. So zreteľom na slová nášho šéfa, aby sme pomohli udržať čistotu životného prostredia aj pre ďalšie generácie, sme teda s vrecami na odpadky vykročili vpred. Cestou z Podleska na Kláštorisko sme všetci spoločne vyzbierali niekoľko kilogramov odpadkov. Aj keď začiatku 5. ročníka Globálneho dobrovoľníckeho dňa počasie neprialo, neskôr nám slnko ešte ukázalo svoju tvár. O to viac sme sa tešili z príjemne stráveného dňa a mali skvelý pocit na duši, že prostredie okolo nás je opäť o čosi krajšie.

den_pre_slovensky_raj