Goodbye leto 2012
11. januára 2016
Zlyžujem ťa … Uži si obe …
13. januára 2016

7. ročník olympiády nášho domu

Dňa 11. 10. 2012 sa v Spišskej Novej Vsi konal 7. ročník Olympiády Nášho domu. Celá akcia sa konala v mestskej športovej hale za účelom obohatiť a spríjemniť čas ľuďom s mentálnym postihnutím.

ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM v Spišskej Novej Vsi
vzniklo v roku 1998. Členskú základňu tvoria členovia z radov ľudí s mentálnym postihnutím, rodičov, príbuzných a odborníkov.
Vzniklo z potreby mentálne odkázaných ľudí na zabezpečovanie ich základných potrieb.
Z iniciatívy ZPMP v Spišskej Novej Vsi bol zriadený Domov sociálnych služieb „Náš dom“ pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý začal svoju činnosť v roku 2005.

V prípade záujmu ponúknuť pomoc neváhajte združenie kontaktovať http://www.zpmpnasdom.sk/
Alebo priamu pomoc smerujte na č. účtu: 0520298373/0900

list(2) oh_nd2012_s1